Ordlister

Skuleboknemndi har i fleire år arbeidd med å digitalisere eldre ordlister for å gjere dei tilgjengelege for framtida. Til no er to ordlister ferdige:

I laupet av 2019 håpar vi på å få ferdigstilt den siste ordlista, Norsk-tysk ordbok av Johan Fredrik Voss.

Prosjektet vert drive av Sergej A. Munkvold gjennom Norsk Måldyrkingslag der han er skrivar. Ole Kristian Grønneng har også vore tilsett på prosjektet.