Ordlister

Skuleboknemndi har i nokre år arbeidt med å digitalisera klassiske ordbøker og soleis gjera dei tilgjengelege for framtida. Til no er to ordlister ferdige:

Det er òg planar om å digitalisera Latinsk ordbok (1958) av Asgaut Steinnes og Eirik Vandvik.

Prosjektet vert drive av Sergej A. Munkvold gjennom Norsk Måldyrkingslag der han er skrivar. Ole Kristian Grønneng har òg vore tilsett i prosjektet.