Om nemnda

Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo gjev tilskot til fagbøker og annan faglitteratur på nynorsk for høgare utdanning. Nemnda har to løyvingsrundar årleg, med frist for å søkja 15. juni og 15. oktober, sjå Løyvingar.

Styret for nemnda vert valt på årsmøtet i Studentmållaget i Oslo. I 2021 valde årsmøtet følgjande styre:

  • Birgitta Lim Ersland (leiar)
  • Ole Kristian Grønneng (nestleiar)
  • Håkon Remøy (styremedlem)
  • Håvard Tangen (økonomiansvarleg, varamedlem)

Styret konstituerer seg sjølv.