Hermingar

DET NORSKE MÅLET LØYSTE SKALDETUNGA MI; DET DANSKE BATT HO

Salmediktaren, prof. dr. Elias Blix

Selve sproget er jo musikk. Det er deilig å eie ét slikt sprog for oss komponister. Jeg kunne ønske å leve noen slektledd senere for blott å kunne være med å tale det norske sprog, som jeg elsker med instinktets makt. Hvilken verden av ufødt musikk!

Edvard Grieg (til Garborg)

Grillen at kalde det danske sprog norsk, er da man har et norsk Sprog… latterlig… Det er meget begripelig at Mange krymper sig ved at kalde Sproget dansk… men… det er barnaktig Forfængelighed at omdøbe et Sprog, der ei kan forandres, uden at fordærves… Vil I have Ord for at skrive Norsk, da lærer det af Snorre og Eders andre gamle Frænder, og seer da hvad i vinde…

N. F. 8. Grundtvig: (Av føreordet til Snorre-omsetjinga hans i 1818.)

«Det saakaldte norsk bogmål er dog dansk, kun med visse autoriserede retskrivningsfeil,»…

Justitsråd Thomassen, Kjøbenhavn

I paranthes bemerket er «norsk» (riksmål) intet selvstendig sprog, men kun et forurenset dansk talt med svensk accent. Resultatet av denne sammenrøring er rædselsfuldt.

«Politikken», Kjøbenhavn

Det norske landsmål er eit uvanleg fagert mål, og det høver framifrå godt til diktartankar. Nokre av dei venaste perler i heimslitteraturen er skrivne på dette målet.

«Times», London

Landsmålet er et vakkert sprog, med sine fuldtonende vokalendelser, sine få konsonanter. Ja, her står det forrest av alle nordiske sprog. Det er det vakreste av dem alle, det mest musikalske. — Det kønneste sprog i verden møder jeg i «Haugtussa» av Arne Garborg.

Dr. Marius Kristensen, dansk målgranskar

Det er eit sårt punkt i vor nasjonalitetsfølelse for oss riksmålsfolk at riksmålet ikke er norsk.

Professor Hj. Falk

Jeg vil kun fortelle sagen som den nu engang er, at vort skriftsprog er dansk.

Professor P. A. Munch

Man har kaldt landsmålet et fattig sprog — læs Olav Duun! — Et rikere og skjønnere, mere klangfullt og malende, et mere lunefullt og lykkelig instrument for menneskelig ånd og følelse finnes ikke.

Arnulf Øverland

Sunnudags helgr riss upp å laugardegi frå nòni ok heldr til månadags er lysir. (Sundags helga byrjar (ris opp) laurdag frå non og held ved til måndag i lysinga).

Døme på gamalnorsk mål (frå Frostatingslova)