Kategoriarkiv: Meldingar

No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Frå våren 2020 vil Skuleboknemndi gå over til å ha to årlege løyvingsrundar. Dette tyder at det vil vera to fristar: Frist for å søkja på vårløyvinga er 15. juni, frist for å søkja på haustløyvinga er 15. oktober. Krav … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Kommentarar avslått på No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Nye ordlister

Skuleboknemndi har dei siste åra arbeidd med eit eige prosjekt om å digitalisere eldre ordlister. Sergej A. Munkvold har vore prosjektansvarleg. Det finst få framandspråklege ordlister på nynorsk tilgjengelege i dag, så vi håpar dette prosjektet kan vere til glede … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Juridisk ordliste

Juridisk ordliste har vore eit hjartebarn for Skuleboknemndi i mange år. No ligg ho endeleg føre i revidert og digitalisert utgåve! Me håpar lista kan vere til hjelp anten du er jusstudent, -professor, ferdigutdanna jurist eller berre har ei særskilt … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Rapport: Parallellspråksbruk i praksis

Hausten 2015 blei Jorunn Simonsen Thingnes tilsett i ei prosjektstilling for å utarbeide ein rapport om behovet for eit norsk forskingsspråk i høgare utdanning og korleis ein kan sikre det. Prosjektet var eit samarbeid mellom Samlaget og Skuleboknemndi åt Studentmållaget i … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel