Skribentarkiv: styrar

Vinnarane av Nynorsk fagspråkpris 2022

Nynorsk fagspråkpris skal lyfta fram nye sakprosaskribentar. Tevlinga er open for skrivande under 30 år, anten dei er studentar eller andre med faglege interesser. Attom tiltaket står Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo i samarbeid med Norsk Målungdom og Syn og … Les meir

Lagt inn i Meldingar, Ukategorisert | Kommentarar avslått på Vinnarane av Nynorsk fagspråkpris 2022

No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Frå våren 2020 vil Skuleboknemndi gå over til å ha to årlege løyvingsrundar. Dette tyder at det vil vera to fristar: Frist for å søkja på vårløyvinga er 15. juni, frist for å søkja på haustløyvinga er 15. oktober. Krav … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Kommentarar avslått på No har du to sjansar til å søkja om støtte til ditt prosjekt!

Nye ordlister

Skuleboknemndi har dei siste åra arbeidd med eit eige prosjekt om å digitalisere eldre ordlister. Sergej A. Munkvold har vore prosjektansvarleg. Det finst få framandspråklege ordlister på nynorsk tilgjengelege i dag, så vi håpar dette prosjektet kan vere til glede … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Juridisk ordliste

Juridisk ordliste har vore eit hjartebarn for Skuleboknemndi i mange år. No ligg ho endeleg føre i revidert og digitalisert utgåve! Me håpar lista kan vere til hjelp anten du er jusstudent, -professor, ferdigutdanna jurist eller berre har ei særskilt … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel

Rapport: Parallellspråksbruk i praksis

Hausten 2015 blei Jorunn Simonsen Thingnes tilsett i ei prosjektstilling for å utarbeide ein rapport om behovet for eit norsk forskingsspråk i høgare utdanning og korleis ein kan sikre det. Prosjektet var eit samarbeid mellom Samlaget og Skuleboknemndi åt Studentmållaget i … Les meir

Lagt inn i Meldingar | Legg att eit innspel