Om nemnda

Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo gjev tilskot til fagbøker og annan faglitteratur på nynorsk. Nemnda har ein løyvingsrunde årleg, med frist for å søkje i starten av oktober kvar haust, sjå Løyvingar.

Nemda sitt styre vert valt på årsmøte i Studentmållaget i Oslo. I 2018 valte årsmøtet følgjande styre:

  • Birgitta Lim Ersland (leiar)
  • Ole Kristian Grønneng (nestleiar)
  • Ellisiv Rekdal
  • Solveig Flø Hunnes
  • Runar Bjørkvik Mæland
  • Håvard Tangen (økonomiansvarleg, vara)

Styret konstituerer seg sjølv.