Nynorsk Fagbokpris 2003-2011

Frå 2003 til 2011 etla Skuleboknemndi åt Studentmållaget i Oslo saman med Det Norske Samlaget ut Nynorsk fagbokpris. Prisen er på kr 100 000. Ei eigi domsnemnd tok imot søknader og valde ut ein verdig vinnar. Tri gonger vart prisen utetla på … Hald fram med å lese Nynorsk Fagbokpris 2003-2011